Vad vi gör

ScriptMeet är ett nätverk där manusförfattare, storytellers, filmarbetare och produktionsbolag kan träffas både digitalt och fysiskt genom olika event och möten.


Något nytt som ScriptMeet har startat är guidning, bollplank eller mentorskap inom manusförfattandet för nya som  gamla manusförfattare, samt att hålla föreläsningar eller workshops inom manus.

Berättandet har alltid varit en central del i mitt liv, oavsett om det gäller att lyssna på andras berättelser eller skapa mina egna.


Efter gymnasiet hoppade jag direkt på en manusförfattarutbilning för kommersiell film & TV, vilket är en av de bästa valen jag gjort i mitt liv. 


Men efter utbildningens slut kändes det som att det fattades något, ett forum, en gemenskap bland andra manusförfattare och filmindustrin. 


Detta är det som fick mig att skapa ScriptMeet - ett fysiskt och digitalt nätverk för manusförfattare och andra filmarbetare.Emilia Markhill


VD, ScriptMeet